De familie Van der Rijst stuurde ons een dankbetuiging

maandag, 26 maart 2012
Bloemen voor Henny v.d. Rijst

Wij zijn erg getroffen door de vele blijken van
medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk,
na het zo onverwachte overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, oma en overoma.

Hinderkien van der Rijst – Vinkes
- Moeke –

Het is voor ons een grote troost te weten dat zij
voor veel mensen iets heeft betekend.
Hartelijk dank hiervoor

Co van der Rijst
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Delfzijl, maart 2012